درباره من

بنیانگذار و مدیر آکادمی بین المللی سرآشپزان 

  • لیسانس مدیریت حرفه ای هتلداری
  • سر ممیز سازمان جهانی استاندارد( IAF ) و مدرس دوره های مستر شف و رشته های زیر گروه صنایع غذایی
  • فارغ التحصیل رشته مدیریت رستوران و مدیریت تولید غذا از NCCO امریکا -عضو انجمن تخصصی قهوه اروپا SCAE انگلستان
  • مدرس سازمان فنی و حرفه ای کشور
دوره های من