گروه سر آشپزان آسیا در سال ۱۳۹۸ موفق به راه اندازی هتل سرای خان گرگان در بخش غذا، نوشیدنی و پذیرایی هتل سرای، هتل بوتیک سرای خان گرگان (استر آیاد) در استان گلستان گردید که این امر به همت میراث فرهنگی استان گلستان و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه استرآباد گرگان افتتاح گردید.