دوره آموزشی و استانداردسازی رستوران زنجیره ای سدروس مشهد با حضور سرآشپز مهدی حصاری منش

دوره آموزشی و استانداردسازی رستوران سدروس مشهد – رستوران های زنجیره ای سدروس [...]
بیشتر بخوانید دوره آموزشی و استانداردسازی رستوران زنجیره ای سدروس مشهد با حضور سرآشپز مهدی حصاری منش

سایر پروژه های گروه سرآشپزان آسیا :: راه اندازی رستوران لقمه ملل یامی‎

راه اندازی لقمه سرا توسط گروه سرآشپزان آسیا به مدیریت سرآشپز مهدی حصاری منش، از صفر [...]
بیشتر بخوانید سایر پروژه های گروه سرآشپزان آسیا :: راه اندازی رستوران لقمه ملل یامی‎