همکاران ما در گروه راه‌اندازی رستوران

اعضای گروه سر آشپزان آسیا
2190 - اعضای هلدینگ سرآشپزان آسیا

مهدی حصاری منش

بنیانگذار و صاحب امتیاز
2188 - اعضای هلدینگ سرآشپزان آسیا

خانم مهندس اصغری

مدیر آموزش و کنترل کیفیت فوق لیسانس صنایع غذایی
2190 - اعضای هلدینگ سرآشپزان آسیا

حامد قوامی

پشتیبان وب سایت
2190 - اعضای هلدینگ سرآشپزان آسیا

امین کرمی فرد

سئو و بهینه سازی