سایر پروژه های گروه سرآشپزان آسیا :: راه اندازی رستوران لقمه ملل یامی‎

راه اندازی لقمه سرا توسط گروه سرآشپزان آسیا به مدیریت سرآشپز مهدی حصاری منش، از صفر [...]
بیشتر بخوانید سایر پروژه های گروه سرآشپزان آسیا :: راه اندازی رستوران لقمه ملل یامی‎