گواهی تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های آشپزی و فارغ التحصیلان دوره کافی شاپ – باریستا (بارگرم ) بارتندر (بارسرد) –