راه اندازی رستوران

شرايط حلال يا حرام بودن جنين داخل شكم حيوان حلال گوشت

در  بسیاری از مواقع   پیش   می آید که   دامهای ذبح   یا نحر شده   جنینی در بدن  دارند   و در اثر بی اطلاعی آنها را کشتار نموده اند و این   سئوال  پیش می آید که آیا جنین آنها حلال است  یا   حرام  و اینکه آیا  میتوان  آنها  را  با  اقداماتی   حلال   نمود  یا  نه  که ما  در  این  خصوص   توضیحات  لازم   را   میدهیم .

اگر  جنین  مرده   خارج   شود  حرام   است   فرقی نمیکند  مادر  جنین  زنده   باشد  یا   مرده   و   اگر   جنین   زنده  خارج   شود  باید  ذبح  یا  نحر  شرعی گردد  تا  حلال  باشد  ،  اگر  بدن  جنین  کامل   تشکیل شده  باشد  و  مو ،  پشم  و اجزای  دیگر  آن  نیز  کامل شده  باشد  و  مرگ  آن  بدلیل  مرگ  مادرش  باشد  جنین حلال  است .

جهت  اطلاع   دوستداران  صنعت   قصابی و چارکوتری  نکاتی   آموزنده   مازاد  بر  مطالب  در  زیر  گذاشته خواهد  شد  که   امیدواریم   مفید  واقع   گردد .

_  هر  گاو  در  بدن  خود  تعداد  207  استخوان  دارد .

_ هر  گوسفند  در  بدن  خود  بر  حسب  نژاد  و  داشتن یا  نداشتن   شاخ  بین 200  تا  210  استخوان  دارد .

_  معده  یا  شکمبه  گوسفند  و گاو  شامل  4   بخش است:

    1. سیرابی  2. شیردان  .3 نگاری  4. هزارلا  

_  و  اما معده  یا  شکمبه  شتر  شامل  3  بخش  می باشد .

_ نام  غده ای  که  در  وسط   ران  گوسفند  وجود  دارد نحوس  میباشد .

_  بیماری  که  باعث  ایجاد  دانه  دانه ها  و غده های ریز  سفید  رنگ  در  گوشت  گوسفند  میشود سیستی  سرکوس  نام  دارد .

_  بیماری  شایع  در  جگر  گوسفند  که  باعث  بوجود آمدن  غده های  سفید  و  رگه های  مانند  بریدگی   در جگر  میشود  که  به  غده  منتهی  میگردد  دیکروسلیوم نام  دارد .