راه اندازی رستوران>
		</div>
		<div id=

مشاوره و راه اندازی رستوران فرنگی

امروزه با افزایش حجم سفرهای خارجی شاهد این هستیم که روز به روز تحولاتی در تلفیق و تبادل فرهنگ ها ایجاد می شود واین باعث می شود بتوانیم از این مبحث برای یک تجارت و سرمایه گذاری سود آور که امروزه درجهان بسیاری از آن سود می برند صحبت کنیم .

درزمان قدیم و با مشکلات مسافرتی ومعیشتی این امکان وجود نداشت که به راحتی بتوان به یک کشورسفرکرد وازآداب ورسوم آنها مطلع شد اما دراین زمان شما میتوانید حتی با یک سفر چند ساعته به کشوری دیگرسفرکنید وبا فرهنگ آنها آشنا شوید.

غذا عنوان یک رکن را درفرهنگ هرملیتی دارد وخود دارای جاذبه های بسیاری ست با بررسی ومطالعه می توان دریافت که کشور فرانسه بعنوان مهد آشپزی درجهان محسوب میشود وبا داشتن سرآشپزان بزرگی همچون آگوست اسکوفیر (پدرآشپزی جهان) تحولات عظیمی را درفرهنگ غذائی جهان ایجاد کرده است وبا دارا بودن بزرگترین دانشگاههای آشپزی درکل دنیا سعی درترویج فرهنگ غذائی خود وسبک های آشپزی دیگرکشورها دارند.

راه اندازی رستوران توسط هلدينك گروه سرآشپزان آسيا

از طرفی کشورهای دیگری همچون ایتالیا ،امریکا ، مکزیک ،ژاپن وچین ،لبنان وجوددارند که دارای سبک های آشپزی منحصر بفردی هستند بادرنظر گرفتن این اطلاعات سرمایه گذارانی هستند که تمایل دارندیک رستوران فرنگی لوکس ودرعین حال باکیفیت غذا وسرویس دهی عالی دایر کنند، برای چنین کاری ابتدا باید خط مشی وهدف خودرا مشخص کنید که چگونه رستورانی وبا چه سبک غذائی میخواهیم داشته باشید برای مثال شخصی تمایل دارد رستورانی مراکشی  دایرکند ویا ممکن است افراد دیگری وجودداشته باشند که بخواهند روی منوایتالیائی کار کنند، مهم این است که شما به عنوان یک سرمایه گذار این حق انتخاب راداشته باشید تا بدانید دررستوان خود می خواهید از چه سبک غذائی در منو رستورانتان استفاده کنید وحتی کسانی هستند که تمایل دارند یک مجموعه رستورانی یا فود کورت داشته باشند وغذاهای چندین کشور رادر منوخود بگنجانند. واقعاٌ باید این نکته رادرنظر داشت که موفقیت یک رستوران بستگی به یک سری کارهای زیر بنائی وبرنامه ریزی دقیق دارد.

گروه سرآشپزان آسیا با 20 سال سابقه فعالیت و مدیریتی درایران وخارج از کشور در زمینه غذاهای ایرانی و سنتی ، فرانسوی ، ایتالیائی ، مکزیکی ، عثمانی (ترکیه ای) ، ژاپنی و چاینیز، عربی (مراکش ، لبنان ، مصر ) و سایر غذاهای ملل این حق انتخاب را بصورت کامل شما میدهد تا بتوانید با مشاوره رایگان وبهره گیری از تجارب ما رستورانی لوکس با بالاترین سطح کیفی دایر کنید.


راه اندازی کافی شاپ - راه اندازی هتل - راه اندازی رستوران - راه اندازی فست فود

راه اندازی رستوران خود را به ما بسپارید.