راه اندازی رستوران

ذبح بوقلمون

ذبح بوقلمون هم دقیقاً شبیه ذبح مرغ می باشد با این تفاوت که دستگاه های بی حس کننده و شوکر باید برای بوقلمون با توان بالاتر تنظیم گردند.